Proteus 3 -sarjan sotakarjut

Pelaajien hahmot ovat pelin nimen mukaisesti sotakarjuja, teollisesti tuotettuja siirtogeenisiä hybridejä, joiden DNA koostuu lähinnä ihmisen (Homo sapiens) ja sian (Sus scrofa domestica) geneettisestä materiaalista. Nimestään huolimatta sotakarjuja valmistetaan molempia sukupuolia, vaikka tällä ei ole merkitystä sotakarjujen lisääntymisen kannalta.

 

 

Sotakarju-mallit

Sotakarjut tehotuotetaan GeniC BioIndustries -yhtiön toimesta Marsin ja Proximan valtavilla kloonifarmeilla. Ne kasvatetaan keinokohduissa täyskasvuisiksi noin 12 kuukaudessa ja niitä tuotetaan kolmea vakiomallia. Kukin malli on geneettisesti räätälöity tarkoituksensa mukaisiin tehtäviin, mutta pienet kasvatuksen aikana tapahtuvat hallitsemattomat mutaatiot voivat aiheuttaa odottamattomia poikkeamia eri mallien sisällä.  Klooni-insinöörit keräävät sukusoluja näiltä poikkeuksellisiltä yksilöiltä, jotta voisivat kehittää uusia entistä parempia hybridejä. Nyt tuotannossa on sotakarjujen kolmas Proteus-sarjan sukupolvi, josta on jo tähän mennessä onnistuttu karsimaan pahimmat suunnitteluvirheet ja geneettiset häiriöt. Toistaiseksi kokemukset kenttäsuoriutumisesta ovat olleet erinomaisia.

ScoutHogP3Tällä hetkellä valmistetut 3. sukupolven hybridimallit ovat:

  • Proteus-3/Beta (WH3GM/I HCV-390):  Keskiraskas jalkaväen beta-malli on tuotannossa olevista sotakarjuista tällä hetkellä yleisin hybridimalli. Se on ominaisuuksiltaan suhteellisen tasapainoinen ja pitkällä aikavälillä kykenevä sopeutumaan erilaisiin tehtäviin.
  • Proteus-3/Gamma (WH3GH/A HCV-412): Jopa sotakarjujen mittapuulla kookas ja ruumiinrakenteeltaan raskas gamma-malli on suunniteltu voimaa ja kestävyyttä vaativiin tehtäviin ja niitä käytetään yleensä tulitukiaseiden operaattoreina sekä lähikontaktia vaativissa rynnäkkötehtävissä ja väkijoukkojen hallinnassa.
  • Proteus-3/Delta (WH3GP/T HCV-505): Sotakarju-malleista kevyin on teknisiin tehtäviin ja tiedusteluun suunniteltu delta-malli, joita käytetään myös lentäjinä ja kuljettajina. Delta-mallilla on muita malleja huomattavasti parempi looginen ja avaruudellinen hahmotuskyky.

Koulutushaarat

Kuntotarkastuksen ja perusorientaation jälkeen kukin sotakarju määrätään johonkin aselajiin ja sen mukaiseen koulutushaaraan, joka kestää tavallisesti 5 – 15 viikkoa tehtävistä riippuen. Koulutus on suhteellisen nopeaa tehokasvatuksen aikana sotakarjujen aivoihin istutettujen ENGRAM-muistisiirteiden vuoksi. Koulutuksen aikana lähinnä aktivoidaan muistisiirteessä olevia muistijälkiä ja harjoitetaan lihasmuistia.

Tällä hetkellä Hypermobilisoidun avaruusjalkaväen hybridijoukkojen käyttämät koulutushaarat ovat:

  • Jääkäri: Jääkärit saavat yleiskoulutuksen monenlaisiin jalkaväen tehtäviin. Koulutuksessa on erikoispainotus ryhmätyöskentelyllä.
  • Tiedustelu: Tiedustelutoimintaan koulutetut sotakarjut saavat koulutuksen erinäisiin partiointi-, soluttautumis- ja tiedustelutehtäviin. Tiedustelun koulutukseen kuuluu oleellisesti pitkän matkan välineiden ja aseiden kuten droonien ja tarkka-ammuntakiväärien käyttö.
  • Tukiaseet: Tukiasetehtävissä toimivat sotakarjut ovat saaneet koulutuksen raskaiden aseiden ja asejärjestelmien käyttöön. Yleensä tukiaseoperaattorin tehtäviin kuuluu tulituen antaminen muulle ryhmälle raskaita kohteita tai suuria joukkoja vastaan sekä panssarintorjuntatehtävät.
  • Teknikko: Teknikot huolehtivat erilaisten teknisten apuvälineiden avulla lääkinnästä, viestinnästä ja kuljetuksesta. Teknikot on koulutettu myös erilaisten lukitus ja turvajärjestelmien ohittamiseen.

Erikoisyksikkö 5 (EY5)

Pelaajien hahmot kuuluvat oletusarvoisesti erikoisyksikkö 5:nä tunnettuihin erikoisjoukkoihin, joka koostuu yksinomaan hybrideistä, muutamia päällystö- ja huoltotehtävissä toimivia ihmisiä lukuun ottamatta.

Kussakin Federaation Armeijan avaruuslaivaston rynnäkkötukialuksessa on oma erikoisyksikkö 5, joka on koottu koulutushaarojensa lupaavimmista ja kokeneimmista sotakarjuista. Usein EY5:n hybridioperaattorit suorittavat matalan profiilin tiedustelu-, soluttautumis-, rauhanturva- ja pelastustehtäviä verrattain pienissä, vain muutaman operaattorin ryhmissä. Tästä syystä ei ole epätavallista, että ryhmään kootaan operaattoreita eri koulutushaaroista.

 

Comments are closed